اسکیت

سلام امروز حالم خیلی بهتر بود عصری رفتیم مراسم تعذیه و بعد رفتم ماشین را بردم کارواش و بعد بنزین زدم

مامان هم از صبح در تماس با خانواده ............... بود

عصری رفتیم خانه برادرم از انجا با خواهر زادم رفتیم پارک ملت تا اسکیت زدنشونو ببینم واقعا هنرمندانه بود

رفتیم شام باهم اونجا بیاد .... افتادم انشالله با .......... میرویم

دلم هوای یار دور کرده کی باشد که باهم برویم

/ 0 نظر / 34 بازدید