سلامی دیگر

سلام   همه اول که میخواهند بروند خواستگاری ذوق شوق بسیار دارند ولی بعدش که اوکی میشه میترسند چرا؟

همکارم چندین خواستگاری رفت اخرش یک خانواده اوکی دادند حالا تو فکر شده بکنم یا نکنم واقعا اگر قرار بود عقب بکشی چرا پا جلو گذاشتی

آشنایی نوشته ازدواجتون کنسل شده میگم نه چرا ؟

به همکارانم گفتم چون هنوز خانواده دختر خانم نتیجه نگرفتند انشالله سر موقش

و اینکه دوست ندارم کسی در باره زندگی ازم بپرسه مانند چی گفتین چند سالشه و....

همه چیز اول بخدا و بعد به زمان نیاز دارد

گفتند زمان موعود کی هست میگم اونکه قرار دارد خبر دارد

از نوشتنهای روزانه ام خوشم میاد چون بدون موضوع هست و هیچ نیاز به پیش نیاز ندارد فقط مینویسم


/ 0 نظر / 33 بازدید