زیتون 4

سلام خانمم  این چند روز یک حال هوای دیگه داشتم  

سئوالات من اینه که 

وقتی میخواهم هدیه ای برات بخرم پولشو بدم که خودت بخربیشتر دوست داری یا اینکه خودم بخرم؟

در خرید خانه باهم بریم بخریم دوست داری یا اینکه خودم هرچی خریدم

تو هدایا چه بیش دوست داری

در خرید عروسی با خانواده بریم یا ما دونفر

در خرید عروسی چه چیزهایی برای ملاک هست مارک قیمت کیفیت حرف مردم توان من در خرید و....

میخواهی از مشهد بخریم یا طبس باشم ویا یانکه پول بهت بدم 

تمام فکرم اینه که جور یمراسم بگیرم شرمنده تو خانوادت نشم  و از طرفی بودجم محدوده نمی خواهم از کسی کمک بگیرم 

هوامو داشته باش

من خسیس نیستم دوست داری بهترینها و چون میتونم بهترین ارزو وخاطره زندگی دختر خانم هاست نمیخواهم کم کسری باشه 

بهترینم بهترینهارا برایت ارزو مندم  


/ 0 نظر / 2 بازدید