سلامتی

ولادت حضرت علی (ع) و روز مرد و پدر را تبریک میگویم

باسلام

اگر بخواهم در مورد مولایمان بگویم فقط در چند جمله شجاعت جوانمردی و از خودگذشته و همسری مهربان و پدری کاملو......

درمورد روز پدر هم من پدرمرا از دست دادم و نبودنش را بسیار حس میکنم اینروز را به تمام پدران تبریک میگم قدر پدررا بدانید و(اورا فقط کسی که پولاور و فراهم کننده خواستهایمان ندانیم و........)

درمورد روز مرد نسلی فراموش شده و روزی دیگر هیچ نشانی از آن نخواهیم دید

 

همانطور که از مطالب گذشته ام مشخص است بسیاری  مواقع  که بهم میریختم و از خانه بیرون میرفتم اتفاقاتی برایم میافتاد وکه انگار نشانه هایی برای من بودوقتی درموردش فکر کردم انگار خدا میخواست بهم نشان دهد که سلامتی از همه چیزهایی که از دست دادم و شاید دیگر بدست نیاورم بهتر است

نمیدانم شما در خیابان وقتی راه میروید ایا به اطرافتان نگاهی میاندازید تا حلا چند نابینا ویا ناشنوا یا معلول و..............را دیده اید واقعا ناراحت کنندهاست میدانید انها از چه چیزهایی که شما دارید و انها بی بهره هستند

مادرم آرتروز کمر دارد و قند خون زیاد  وقتی هرروز میبینمش بسیار بهم میریزم چرا حالا که همه فرزندانش را عروس و داماد کرده و باید بفکر خودش باشد مسافرت و............. باید درخانه بماند و درد بکشد

 نا بینامعلول

آیا می دانستید که چشم دارید ؟

همین چشم هم میتواند چیزهای زیبا ببیند و هم زشت بقول شاعر هر چه دیده بیند دل کند یاد

همین چشم میاتواند انسان را در گناه غوطه ور کند که همان هوا و هوس و همین چشم میتواند باعث بشه چیزهایی که دوست داریم بیشتر حس کنیم

آیا میدانستید گوش دارید؟

همین گوش اگر نباشد انگار دنیا در سکوت است نه حرفهای یکدیگر را مینوشیم و نه نواهای زیبا

و همین گوش میتواند مارا به تباهی بکشاند

دست و پا  که بدون این دو انسان فلج است

بدون داشتن هرکدام از اینها که برشمردم و اندامی دیگر  بدترین شرایطرا ما خواهمی داشت و بدانید کمتر کسی است که از ما مراقبت کنه  و سرای سالمندانهم هزینهایش بالاست

اینهار را گفتم که هم برای شما و هم خودم که قدر جوانی و سلامتی خودرا بدانیم و دیگر بخاطر نداشتن بعضی از خوسته هایمان غصه نخوریم که بدون سلامتی همه انها بیارزش هستند پول و ال دنیا مدارک بالا همسر و شوهر و دوست خوب و فرزندان وو..........................

پ.ن: روزهای خوب و خوش و سلامتی کامل را برای شما از خدا یمخوام

التماس دعا

 

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید