زیتون 3

سلام به خانم گلم جواب سئوالات را اس ام اسی دادم 

امروز که نوشتی که خواستگار اومده گفتم به امید مامان بقیه بودن بسه خودم دست بکار شدم که راضی هم هستم

از قدیم گفتند شانس یک بار در خانه را میزنه باید دقت کرد

پدر و مادرها همیشه نگران زندگی ما هستند باید قدرشونو دانست حرفاشونو گو ش کرد 

ولی بدون هیچ کس بجز خودمون حرف مارا نمیفهمه  زندگی ماست معاون ما میگفت مشاوره خوب هست ولی با یک نفر وقتی زیاد مشاوره بگیری نتیجه بلعکس دارد

هرچی که بیشتر حرف بزنیم همدیگر و خصوصویات رفتارها علاقه ها و... را بدنیم زندگی بهتر خواهیم داشت

اینو باید بدونیم زن مرد مکمل هم هستند کمبودها یزنرا مرد و مرد را باید زن پر کنه

اگر سئوالی میپرسم بدون خواستگاری تمام شده و جلسه صورت مهر مونده 

و سئوالات من برای شناخت بیتشر شماست مثلا من فهمیدم گل مریم دوست داری حتما سعی خواهم کرد این گل برات تهیه کنم 

و یا رنگها سعی خواهد شد در خرید هدایا از همین رنگها استفاده بشود

این جواب اس ام اس بود که چرا منظورم چی بوده هر سئوالی میپرسم پشتت فکر شده ؟

من و شما دو عاشق قدیمی نبودیم بلکه باید عشق را خودمون بوجود بیاوریم با کلمات عاشقانه و ..... چه خوب هست از این دوران استفاده بشود و ایرادات گرفته بشود 

 

عشق

صبر و انتظار سخت است ولی بدنبال هر سختی ارامشیست صبر خواهم کرد 

دوستارت / 0 نظر / 2 بازدید