محرم

باسلام

آمدن دست به قلم شوم از محرم بگم  دلم دستم بامن همراهی نکرد نمیدانم چرا

محرم همیشه برایم یاد آور مراسم عزاداری بود در شهر خودم طبس بعد از مدرسه میرفتیم هیئت ابوالفضلی و با دسته عزاداری به هیئتهای مختلف

اواخرهم عضو هیئت تازه تاسیس رزمندگان اسلام شده بودم

واقعا چه چیزی آنزمان من را به مراسم میکشاند نمیدانم

تو این چند سال که مشهد اومدم  چندین مراسم شرکت کردم که متاسفانه در بعضی مراسم حرکات دیدم و مداحی هایی شنیدم که منرا دور کرد

امروز متنی از اقاامام خمینی ره خواندم که مراسم را همان گونه سنتی حفظ کنید

وقتی به جمله اقا فکر میکنم میبینم همان مراسم سنتی قدیمی جذبی داشت که مراسم حالا ندارد

عزاداری هم اصولی دارد که اگر درست انجام نشود باعث دوری مردم میوشد

من در جایگاهی نیستم که درست یا نادرست بودن را بگویم بیاییم خودمان از ئر مراسمی شرکت کننیم که انحراف وجود نداشته باشد

 

و درمورد کارم هم فعلا بعداظهرها در مطلب کار میکنم منشی و صبحا پرستاری برادرم

موفق و پیروز باشید و التماس دعا

 

 

 

/ 2 نظر / 26 بازدید
زینب

سلام شرم آوره زبونم قفل کرده چیزی برای گفتن ندارم منتظر نظراتتون هستم التماس دعا

زینب

سلام شرم آوره زبونم قفل کرده چیزی برای گفتن ندارم منتظر نظراتتون هستم التماس دعا