مریضی

سلام از دیشب دل درد شدید گرفتم صبح سر کار کمر درد دلدرد 

رفتم دکتر اخرش نفهمیدم چگونست وارد مطب دکتر میشوی خوب میشینیشخند

خدا یا هیچ جوانی را از خودت نرون که بد دردیه 

خدایا هیچ جوانی مجرد نمونهبختشو پیدا کنه

خدایا هیچ کسی را محتاج مثل خودش نکن

رئیسم گفتم یک هفته برو شهرتون دلمو هوایی کرد 

/ 1 نظر / 29 بازدید
.....

سلام انشاالله هر چه زودتر به لطف خدا بهتر بشین(آمین) دلتون هوای شهرتون کرده ؟ معلومه شهرتونو خیلی دوست دارین[لبخند] موفق باشین جز توکل برخدا سرمایه ای در کارنیست هر که را دارد توکل کار او دشوار نیست