نامه ای به ........

سلام خانم حال شما خوبی  اره خودمم خودم ادرسشو تو خانه دایی بهتون دادم 

(آول بگم خیلی احساسی نوشتم فکر نکنی مرد سبکیم راهی دیگه بنظرم نرسید که حرفمو برسونم )

بجان خودم تو جلسه اول گفتم این همونه که من میخواهم  شکی هم نکردم 

اینها یکه میگم از ته دل بخاطر اینکه دل بستت شدم از اون روز یک شب از یادم نرفتی  اگر دقت کرده باشی هرشب مینوشتم چون ازت دور بودم

دوست داشتم باهم صحبت کنیم  ولی عرف خانوادها نگذاشت اگه یادته گفتم شمارمم میدم

اگر به نوشتهای قبلیم توجه کرده باشی نوشتم حرف مردم 

مادرم درست نمیتونه مطلب را بیان کنه متاسفانه مادر نگران 

چون داشتیم که رفتن شهری دیگه و نتونستند تحمل کنند

مریم جان با نوشته نمیشود بیان کرد احساسمو 

از لحظه ایکه مال من شدی  گریه تو مثل خجریست بر قلب من 

نگرانی مادرم از خانه دایی شروع شد که مادر شما (مادرجان آینده من) گفتند خیلی به پدر دلبسته اید  

چون من و مادرم دلبستت شده بودیم نمیخواستیم خدای ناکرده باعث جدایی و دوری شما بشیم

مریم جان من بهت اعتماد دارم 100 درصد لبخند

منهم مثل خودت احساساتیم اگر یک درصد ناراحت باشی بهم میریزم

ناراحتی تو ناراحتی منه و شادی تو شادی من

اگر شما باشی تا اخرش هستم

 اگر هم تصمیم گرفتی نباشی راضیم برضای تو و خدا

هستم می خوامت اگر تو بخواهی 

مریم جان درمورد ساعت کاریم من باید 6 صبح شعبه باشم تا 14 و عصر 16 الی 19 

اینها را گفتم چون قبلا گفته بودم 5 الی هشت شب

از 6 صبح تا 14 ساعت کار عاددی و از 16 الی 19 اضافه کار

اینجا محل خوبیست که باهم حرف بزنیم اگر خواستی شما یک رمز انتخاب کن من مینویسم 

حرفهاتو خصوصی بگذار 

کسیه که هرروز درست از 14 آذرماه تو  فکرم  هستی 


دیگه دفعه اخر هم باشه فکر کنی من بهت بی اعتمادم  لبخند

اگر به نتیجه رسیدی که با من باشی شک نکن  فقط مامان گفتند باید تا 40 خواهر زن داداشم صبر کنیم برادرم عزاداره

منتظر جوابت هستم 

09153035464 تلفن هست اگر خانواده راضی باشند باهم حرف بزنیم 

تلفن ثابت مخصوص خودم 05117674414 مادر هم برمیدارند ولی مال خودمه 

حرف برای گفتن باهات زیاد دارم دفعه بعد باشه بامن همیجا حرف بزن تا ....

متنم قسمت به اقا حسین بن الموسی الکاظم میدهم کسی نیبنه خوب 

 

دیشب هم عکستو خانواده دیدن و با تعریفهای من پسنیدند مونده حضوری و ............ 

همه فکر ذهنمون شمایی که مشهد راحت باشی  از خواهر زادم هم دیشب خواستم کمک کنه تا زود وفق بدی 

مژه

از متن مشخصه خیلی ناراحت شدی اینو از من داشته باش بعضی از مردم نیت بدی ندارند فقط بلد نیست درست بیان کنند وقتی که مامان خواستند زنگ بزنند فکرشو میکردم ناراحت بشیوچون میدونستم برام مینیوسی منتظر بودم تا الان

برای چندمین بار میگویم اعتماد دارم هروقت احساس کردی چیزی یا کسی ناراحتت کنه بمن بگو یادت نباشه قرار شد من و شما مرهم هم باشیم و موجب آرامیش ... منتظر دیدن لبخندت هستم
/ 0 نظر / 2 بازدید