عاشقان

سلام  زندگی احظاتی هست که فکر میکنی دیگر امیدی به ادامش نداری و طول داری بزودی بپایان برسد ولی ناگهان به نقطه ای میرسی که نشانه پایان هست ولی نه پایان زندگی بلکه شروع زندگی جدید بیایم به تمام غم غصه های گذشته نقطه پایان بگذاریم .

بیاییم زندگی را دوباره از سر گیریم با نگاهی نو وبا امید بخدا موفق و پیروز باشید 

از مرغان عشق عشق بیاموزیم ولی مانند انها فرزندان خود را فراموش نکنیم و فراری ندهیم 

/ 0 نظر / 40 بازدید